Onofficiële Hulp in Andere Talen: Hulp in het Nederlands / Hulp Centrum: Probleem Afhandeling

Probleem met een lid

Als je een lid tegenkomt die de Terms Of Service overeenkomst of de policies (= reglementen) overtreedt kun je dit met hun overtreding rapporteren door een:

Problem Member Report in te vullen.

De BrickLink Administratie zal iedere klacht bekijken en neemt passende maatregelen wat bekendmaken, waarschuwing voor een lid, samenvoegen ledenprofielen [?], schorsing van privileges [?] of verwijdering van dat lid.

Aanvraag samenvoegen van 2 profielen
Als je een lid opmerkt die 2 of meer profielen in het systeem heeft, kun je in dit formulier aangeven om deze samen te laten voegen. Je moet de van gebruikersnaam en de naar gebruikersnaam ingeven in de tekstvakken op de problemen met leden pagina. Je kunt geen samenvoegingsverzoek indienen voor een profiel die een onbevestigd e-mail adres heeft (status koper is oranje).