Stavebnice, Knihy, Výbava a Katalogy v katalogu mají informace ve kterém roce byly vydány.

Původní Krabice a Manuály automaticky zdědí rok vydání od Stavebnice.

Figurky zdědí dobu vydání od stavebnic a výbavy ve kterých figurky jsou. Díly zdědí dobu vydání od stavebnic, výbavy a figurek ve kterých jsou. Systém aktualizuje dobu vydání u dílů a figurek jednou za den. Jelikož některé stavebnice ještě nemají inventář, doba vydání u dílů a figurek nemusí obsahovat počáteční rok nebo každý rok.